Ministers willen geen “steekvlampolitiek” bij herziening voordelen voor sportclubs

Ministers willen geen "steekvlampolitiek" bij herziening voordelen voor sportclubs

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) waarschuwen ervoor dat ondoordachte wijzigingen aan de (para)fiscale voordelen voor profvoetbalclubs nefast kunnen uitdraaien voor clubs uit lagere afdelingen en andere sporttakken. “We moeten opletten voor steekvlampolitiek”, klonk het vandaag in de Kamer. Na het uitbreken van het schandaal rond makelaars in het voetbal pleitten verschillende politici ervoor om de voordelen van de voetbalclubs te herbekijken. Voetballers betalen minder sociale bijdragen en de clubs hebben fiscale voordelen op voorwaarde dat ze investeren in jeugdwerking.

Minister De Block vindt dat er een duidelijk signaal moet komen van de sector. “Business as usual is geen optie”, zei ze vandaag in de gezamenlijke vergadering van de Kamercommissies Financiën en Begroting en Sociale Zaken.

De Block wijst er wel op dat het systeem van gunstige sociale bijdragen niet alleen geldt voor de goedverdienende voetballers, maar ook voor sporters in minder populaire takken die helemaal niet veel verdienen. Ze pleit ervoor om het systeem “sector per sector” te bekijken.

Ook minister Van Overtveldt waarschuwt voor “steekvlampolitiek” en vindt dat er bij eventuele wijzigingen aan het fiscaal statuut goed naar alle gevolgen gekeken moet worden. “Een wijziging van de regels zal gevolgen hebben op de loonkost van de clubs en op de middelen die zij ter beschikking hebben, niet enkel voor de uitbouw van hun jeugdwerking maar ook voor de infrastructuur”, zei de minister. De afschaffing of wijziging van het fiscaal statuut “zal niet enkel impact hebben op de topploegen in het beroepsvoetbal maar eveneens in de lagere afdelingen en ook op andere sporttakken”.

“Het is in eerste instantie aan de sector zelf om een boodschap te geven en schoon schip te maken met concrete maatregelen. Daarna is het aan ons, beleidsmakers, om te oordelen of die inspanning vanuit de sector voldoende geloofwaardig en effectief is. Zodat we kunnen evalueren of en welke maatregelen zich opdringen”, aldus de minister van Financiën.

bron: Belga