Informeer Kind & Gezin bij veroordeling of onderzoek naar intrafamiliaal geweld

Informeer Kind & Gezin bij veroordeling of onderzoek naar intrafamiliaal geweld

Als het van Vlaams parlmentslid Lorin Parys (N-VA) afhangt, moeten instanties zoals Kind & Gezin en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de hoogte worden gebracht als er in een gezin sprake is van een veroordeling of een onderzoek naar intrafamiliaal geweld of zedenfeiten. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageert koeltjes op het voorstel. Hij vindt het wel een debat waard, maar volgens hem gaat het niet om een “eenvoudig probleem dat in een handomdraai kan opgelost worden”. Deze week is er discussie ontstaan over de zaak van de vader die tien jaar geleden werd veroordeeld voor het doodslaan van zijn baby en die nu, na het uitdoen van zijn straf, nieuwe feiten heeft gepleegd. De man zou zijn dochtertje tegen de grond hebben gegooid “omdat ze niet stopte met huilen en niet van het flesje wilde drinken”.
Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) vindt dat instanties zoals Kind & Gezin en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de hoogte zouden moeten gesteld worden als er in een gezin sprake is van een veroordeling of een onderzoek naar intrafamiliaal geweld of zedenfeiten. Hij ziet daarvoor een mogelijkheid in de omzendbrief die eerder al werd aangepast om scholen, sportclubs en jeugdbewegingen sneller te informeren wanneer er een trainer, animator of leraar vervolgd wordt voor zedenfeiten.
Maar minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) lijkt de boot af te houden. Hij wijst er in de eerste plaats op dat Vlaanderen de strijd tegen kindermishandeling op verschillende vlakken heeft opgevoerd. Instanties zoals Kind & Gezin automatisch informeren in dergelijke gevallen, is volgens Vandeurzen wel “een debat waard”. Maar tegelijk waarschuwt de CD&V-minister ervoor dat zo’n debat in de eerste plaats federaal moet gevoerd worden en dat het ook “grondig” moet gevoerd worden. “Je hebt een ernstig kader nodig. Wat als de betrokkenen aanklampende hulp weigeren?”, aldus Vandeurzen.
N-VA-parlementslid Lorin Parys reageerde ontgoocheld op het terughoudende antwoord van Vandeurzen. “We kunnen het toch niet hebben dat een kindermoordenaar nieuwe kinderen maakt en dat Vlaanderen, dat bevoegd is voor de bescherming van kwetsbare kinderen, daar niets van afweet?”, aldus Parys.

bron: Belga