Brexit – Commissievoorzitter Juncker beveelt EU-leiders aan volgende stap te zetten

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker beveelt de Europese staatshoofden en regeringsleiders aan om formeel vast te stellen dat er bij de brexit-onderhandelingen “beslissende vooruitgang” is geboekt. Dat moet de onderhandelaars in staat stellen hun werk af te ronden en de EU en het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid bieden het akkoord goed te keuren. Nu de Britse regering zich achter het ontwerpakkoord heeft geschaard, wordt de hele institutionele machinerie in werking gezet. Terwijl de onderhandelaars verder de hand leggen aan een gemeenschappelijke politieke verklaring over de toekomstige Brits-Europese relaties, vraagt Juncker de EU27 om te werken aan de goedkeuring van het brexitakkoord. Het is nu aan Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk om een extra Europese top over de brexit bijeen te roepen.
“Eens het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd is door de Europese Raad, en voor het in werking kan treden, moet het goedgekeurd worden door de EU en het VK”, luidt het in een mededeling van de Commissie. In de EU is groen licht van de 27 lidstaten vereist, in het VK moet het Lagerhuis zich uitspreken.
“Er is pas een akkoord als er een akkoord is over alles”, aldus de Commissie.

bron: Belga