Asiel en Migratie – Oppositie neemt verdeeldheid regering op de korrel

Asiel en Migratie - Oppositie neemt verdeeldheid regering op de korrel

In de Kamer heeft de oppositie de regering op de korrel genomen over de verdeeldheid rond het VN-migratiepact. Premier Charles Michel zei dat dit pact nog in verschillende landen voorwerp is van debat. Donderdag werd duidelijk dat N-VA het Global Compact for Migration niet steunt. Premier Charles Michel hand nochtans eind september, tijdens de algemene vergadering van de VN in New York, gezegd dat ons land het pact in december zou tekenen in Marrakesh.
In de Kamer wou de oppositie donderdag weten wat nu het standpunt van de regering is. Premier Michel zei dat er tot in september geen probleem bleek met de tekst. Pas in de weken nadien zijn er vanuit verschillende landen vragen gerezen, onder meer over het bindend karakter van de tekst en de gevolgen ervan voor de soevereiniteit van de lidstaten.
Filip Dewinter (Vlaams Belang) reageerde “tevreden” op het antwoord van de premier. “U twijfelt, u krabbelt terug”, zei Dewinter, voor wie het pact “een vrijgeleide” is voor ongecontroleerde migratie of een “rechtencatalogus voor al wie naar Europa wil komen”.
Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) noemde het pact “een hefboom naar een continent zonder grens”. Hij zei dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tijdens de twee jaar durende onderhandelingen niets had ondernomen om de tekst bij te sturen, wat nu niet meer kan. “In Marrakesh wordt niet getekend, maar gestemd. U zal in de minderheid worden gesteld omdat u twee jaar niets heeft gedaan”.
Groen en socialisten vinden dat de regering het pact moet ondertekenen. De groenen dienen daarvoor zelfs een resolutie in. “U lijkt te plooien voor Dewinter en Francken”, zei Kristof Calvo aan de eerste minister. “Zijn we een voortrekker binnen de VN of zijn we de verenigde club van populisten?”
Premier Michel sneerde in zijn antwoord naar de PS-oppositie, die volgens de premier lessen over politiek fatsoen beter richting sp.a zou sturen. In Zelzate smeedde sp.a afgelopen weekend een coalitie met de extreem-linkse PVDA.
Volgens sp.a-Kamerlid Monica De Coninck moest de uithaal van de premier “enkel zijn onmacht verbloemen”.

bron: Belga