School die leerling met Down afwees maakte zich volgens rechter schuldig aan intimidatie

Een basisschool die een leerling met Down adviseerde om een andere school te zoeken, is vorige week door de rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. De rechtbank achtte de school van de jongen schuldig aan intimidatie. Dat meldt het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. De leerling in kwestie volgde al jaren les op de school, maar was plots niet meer welkom omdat de school naar eigen zeggen geen leerkracht meer vond die hem in de klas wou. Unia daagde de school daarop voor de rechter en kreeg gelijk. De school moet een morele schadevergoeding van 650 euro aan Unia betalen.
“Deze uitspraak is belangrijk en heeft een grote precedentswaarde. Het is namelijk de eerste keer dat een rechter duidelijk maakt dat scholen niet op eigen houtje kunnen beslissen om leerlingen met een handicap te weigeren. Vandaag gebeurt dat geregeld”, verklaarde directrice Els Keytsman van Unia. Volgens het gelijkekansencentrum blijkt uit onderzoek dat ouders van kinderen met een handicap gemiddeld meer dan vijf scholen aanspreken voor hun kind ingeschreven kan worden.
“Door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het M-decreet hebben kinderen recht op inclusief onderwijs. In de praktijk merken we wel vaker dat scholen de deur dicht houden voor leerlingen met een handicap. Nochtans moeten alle partijen – ouders, leerkrachten, CLB – samen nagaan welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Dat zijn complexe beslissingen die tijd vragen. De school van de jongen organiseerde daarentegen een poll onder de collega’s. De directie vroeg namelijk aan het korps of ze het nog zagen zitten om les te geven” aan de jongen, aldus Keytsman.
De rechter erkende dat de school de leerling niet formeel weigerde in te schrijven voor het volgende leerjaar, maar ze gaf de ouders wel het advies om op zoek te gaan naar een andere school. Dat komt neer op een “weigering onder tafel”, luidt het vonnis. De rechter was voorts van mening dat de school de rechten van het kind heeft geschonden door de ouders op zo’n manier te intimideren. Ook toonde de instelling niet aan dat de gevraagde aanpassingen voor de jongen onredelijk waren en ging ze niet na welke redelijke aanpassingen de drempels kunnen wegnemen.
Nog volgens de rechter legde de school te veel de nadruk op wat de leerling niét kan en op de problemen voor de leerkrachten. Het “M-decreet neemt inclusie als uitgangspunt voor alle kinderen die door een beperking niet zomaar de lessen in het gewoon onderwijs kunnen volgen. Het is niet aan de school om eenzijdig te oordelen dat de leerling beter af zou zijn in het buitengewoon onderwijs”, aldus het vonnis.

bron: Belga