Legervakbonden roeren zich al dag na aantreden nieuwe Defensieminister

Legervakbonden roeren zich al dag na aantreden nieuwe Defensieminister

Amper een dag aangetreden als nieuwe minister van Defensie, en Sander Loones (N-VA) krijgt al te maken met de eerste vakbondsacties. Zowel de liberale VSOA als de onafhankelijke ACMP leggen Loones al een aantal eisen en suggesties voor. Bij het VSOA gaat dat gepaard met een bewustmakingscampagne met als slogan #respectvoordemilitair. Op 15 november houden zij een symbolische actie in de marge van het Te Deum. ACMP stuurde de minister een open brief, waarin het oproept tot “realiteitszin”. “De militairen willen niet langer de kampioenen zijn in de discipline meer doen met minder”, klinkt het, en de vakbond vraagt dat Loones het vertrouwen herstelt in Defensie als een betrouwbare werkgever. VSOA startte enkele dagen geleden al met een affichecampagne, waarover ze vandaag meer info geeft. Met de affiche wil de vakbond de bevolking “bewust maken van het belang van de militair”, maar tegelijk “de politieke en militaire autoriteiten signaleren dat de onophoudelijke aanvallen op het militaire statuut nefast zijn voor de motivatie van het personeel”. In dat verband wordt onder meer gewezen op het pensioenendossier, de kazernesluitingen en de hervorming van de ziektedagen.

Donderdag zal een VSOA-delegatie het Te Deum bijwonen, “om ons respect te tonen aan de koning”. Later op de dag volgen nog symbolische acties aan de kabinetten van Defensie en Pensioenen (Daniel Bacquelaine).

In de open brief van ACMP ligt de klemtoon op “boter bij de vis”. Die moet dienen om het vertrouwen in de defensieleiding te herstellen. “Als personeel écht het belangrijkste kapitaal is, zoals uw voorgangers en de militaire top steevast beweren, dan verdient defensiepersoneel fatsoenlijke en serieuze arbeidsvoorwaarden.” De vakbond vraagt Loones “een einde te maken aan de mismatch tussen taakstellingen en beschikbare mensen en werkingsmiddelen”. Ze willen dat Loones daarover “minder krampachtig en transparanter” communiceert, en afstapt van “het jubeljargon, al die hoeraberichten en vals-positieve aankondigingen”. Die werken “contraproductief” bij het personeel.

Loones legde gisteren de eed af als minister van Defensie. Zijn voorganger Steven Vandeput wordt op 1 januari burgemeester van Hasselt.

bron: Belga