Francken tekent terugkeerakkoord met Mauritanië

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft een protocolakkoord getekend met Mauritanië. Het gaat om het derde land in de Maghreb, na Tunesië en Marokko, waarmee een akkoord voor terugkeer werd ondertekend. Mauritanië is een transitland voor migranten uit West-Afrika, die via Senegal naar Mauritanië reizen en vervolgens verder naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla, of die de korte tocht over de oceaan naar de Canarische Eilanden maken, laat Francken weten.

“Mauritanië en België binden bijgevolg samen de strijd aan tegen de irreguliere migratie, door onder andere het uitwisselen van expertise en het sensibiliseren van de bevolking aangaande de gevolgen van illegaal verblijf en mensensmokkel.”

Het akkoord voorziet ook praktische modaliteiten voor identificatie en terugkeer en maakt hierdoor een meer efficiënte terugkeer mogelijk. “Dit akkoord stelt België immers in staat om via welomschreven procedures de termijn voor de identificatie van illegale vreemdelingen en hun effectieve verwijdering aanzienlijk in te korten. Bijgevolg zal het verblijf in het gesloten centrum veel korter zijn dan voordien, wat kan garant staan voor een humaan terugkeerbeleid.”

bron: Belga