Campagne vraagt respect voor afvalophalers en recyclageparkwachters

Campagne vraagt respect voor afvalophalers en recyclageparkwachters

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval roepen in een nieuwe campagne op om voldoende respect te tonen voor het werk van de afvalophalers en de medewerkers van containerparken. Dat kan al gebeuren door je afval correct aan te bieden, zo wordt vandaag benadrukt. De campagne komt er naar aanleiding van de derde editie van de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter, die loopt van 19 tot en met 23 november. Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. “Maar foutief aangeboden afval zorgt voor een extra belasting voor de ophaler en verstoort ook het vlot ophalen ervan aan huis of de doorstroming op het recyclagepark”, zegt Paul Macken, voorzitter van Interafval. “Als één op de twintig restafvalzakken drie kilogram te veel weegt, moet de ophaler al snel honderdvijftig kilogram extra tillen op een doorsnee ronde.”

Om de afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen en de ophalers fysiek niet te overbelasten, wordt daarom opgeroepen om afval correct aan te bieden. “De richtlijnen kunnen lokaal ietwat verschillen, maar op de website www.houhetnet.be vind je alle informatie”, zegt Macken.

De campagne van VVSG en Interafval – het samenwerkingsverband van VVSG, alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid – loopt in samenwerking met Fost Plus en de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.

bron: Belga