Belga

EU-parlement bezegelt energiedoelstellingen tegen 2030
EU-parlement bezegelt energiedoelstellingen tegen 2030

Tegen 2030 moet de Europese Unie 32 procent van haar energieverbruik uit hernieuwbare bronnen halen. De EU moet dan ook 32,5 procent minder energie verbruiken. Dat politieke akkoord met de lidstaten heeft het Europees Parlement vandaag goedgekeurd. De energiemaatregelen passen in de doelstelling om de emissie van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met 40 procent terug te dringen. Het akkoord dat het Europees Parlement en de Raad in juni sloten, zal er evenwel voor zorgen dat de uitstoot met 45 procent teruggedrongen wordt.

Kathleen Van Brempt (sp.a) is enthousiast over de doelstellingen, maar ze wijst erop dat de extra klimaatwinst nog steeds onvoldoende is om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius in vergelijking met het pre-industriële niveau. “Daarvoor is een reductie met 55 procent tegen 2030 noodzakelijk”, zegt ze. Die doelstelling nam het parlement twee weken geleden ook op in zijn resolutie in de aanloop naar de COP24-klimaatconferentie in het Poolse Katowice, die begin december van start gaat.

Van Brempt vindt dan ook het derde luik van het energiepakket dat vandaag werd goedgekeurd erg belangrijk: “Voor het eerst moeten alle lidstaten nationale energie- en klimaatactieplannen opstellen. Ook ons land zal voor het einde van 2018 knopen moeten doorhakken.” Als de lidstaten samen te weinig inspanningen doen, treedt een automatisch mechanisme in werking dat de resterende uitdagingen verdeelt.

“Tegen eind 2019 moeten de nationale doelstellingen dan definitief verdeeld en goedgekeurd zijn”, legt Ivo Belet (CD&V) uit. “In België is het sowieso een moeilijke klus om dergelijke coördinatie-oefeningen tijdig af te ronden. Laten we alle zeilen bijzetten om de Europese tijdlijn te halen.”

Ook Anneleen Van Bossuyt (N-VA) kan zich vinden in de doelstellingen, maar pleit voor een kostenefficiënte aanpak. “De energiefactuur moet naar omlaag, niet naar omhoog”, zegt ze. Van Bossuyt vindt ook dat de andere internationale spelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Als we onszelf torenhoge doelstellingen opleggen, dan trekken de bedrijven weg naar landen buiten de EU waar de uitstootregels minder streng zijn. Met dit evenwichtig pakket komt Europa duidelijk zijn afspraken na om het Klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Maar de rest van de wereld moet nu diezelfde ambitie aan de dag leggen.”

Bron: Belga