Proces Van Eyken – Nieuw uitstel dreigt voor moordproces tegen Vlaams parlementslid

Voor de Brusselse correctionele rechtbank zou vandaag/maandag het proces moeten beginnen tegen Vlaams parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B.. Beiden worden verdacht van de moord op B.’s ex-echtgenoot Marc Dellea en het proces werd al herhaaldelijk uitgesteld. Nu dreigt de zaak opnieuw op de lange baan geschoven te worden, nadat het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek geopend heeft naar vernieling van bewijsmateriaal in het dossier. De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. In oktober 2015 werd Sylvia B. door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord en op 27 januari was het de beurt aan Christian Van Eyken. Een dag later werd de man al vrijgelaten omdat het aanhoudingsbevel niet ondertekend was.
Begin 2017 sloot de onderzoeksrechter zijn onderzoek af en maakte het over aan het parket. Dat liet de onschendbaarheid van Christian Van Eyken opheffen en vervolgt zowel de parlementariër als zijn assistente voor moord. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea met klem ontkend.
Het kostte maanden om een datum vast te leggen waarop het proces kon behandeld worden. Zo voerde de verdediging aan dat de correctionele rechtbank niet langer bevoegd was om over het dossier te oordelen, als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof.
Dat hof verklaarde in december een aantal artikelen van de Potpourri-wet II ongrondwettelijk. Die artikelen, goedgekeurd in februari 2016, bepalen dat alle misdaden – ook de zwaarste zoals doodslag en moord – door een rechtbank kunnen beoordeeld worden, en niet enkel door een hof van assisen, in de mate dat er verzachtende omstandigheden kunnen ingeroepen worden in hoofde van een beschuldigde.
In een tussenvonnis van april 2018 besloot de rechtbank dat ze wel degelijk nog steeds bevoegd was.
Ook hadden de advocaten van Van Eyken en B. geargumenteerd dat ze hun cliënten niet naar behoren konden verdedigen omdat ze nog steeds niet alle video- en geluidsopnames in het dossier hadden kunnen bekijken en beluisteren, maar in datzelfde tussenvonnis oordeelde de rechtbank dat de strafvordering, minstens voorlopig, niet onontvankelijk was, mits de verdediging meer tijd kreeg om alle video- en geluidsopnames in het dossier te bekijken en te beluisteren. Het proces werd toen uitgesteld naar vandaag/maandag.
Nu dreigt echter een nieuwe vertraging. Donderdag raakte bekend dat afgelopen zomer een DVD met opnames van de bewakingscamera’s vernield werd op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank. De computer waarin de DVD zat, schoot in brand en raakte vernield, net zoals de DVD zelf. Op die DVD stonden onder meer de beelden waarop te zien is hoe Christian Van Eyken en Sylvia B. het appartement verlaten waar later Marc Dellea dood zal worden aangetroffen.
Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek voor informaticasabotage en vernietiging van materiële goederen van openbaar nut en in het kader van dat onderzoek werden Van Eyken en Sylvia B. donderdag verhoord. Ook hun advocaten werden verhoord maar voorlopig werd niemand van hen in verdenking gesteld.
De kans dat het proces opnieuw uitgesteld wordt, is bijzonder groot.

bron: Belga