Machtsoverdracht tussen Vandeput en Loones op Defensie en Ambtenarenzaken

Op het kabinet van Defensie heeft vanmiddag de machtsoverdracht plaatsgevonden tussen Steven Vandeput (N-VA) en zijn partijgenoot Sander Loones als minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Vandeput wordt burgemeester van Hasselt, en Loones neemt voor de laatste zes maanden de fakkel over. Hij kreeg een insigne “waarmee je nu lid van het korps bent” en een badge waarmee hij toegang heeft tot alle militaire kwartieren van het land. Loones kondigde aan vanmiddag al aan de slag te gaan met enkele briefings. Er ligt volgens hem nog heel wat brood op de plank, ook al zijn de investeringen die voor deze legislatuur reeds voor 80 procent gepland of uitgevoerd. Wat nu nog rest zijn investeringen in de marine en de basissen, voegde hij eraan toe.

Ook op ambtenarenzaken is er nog werk, op het vlak van het statuut. “Het voorbereidende werk is gedaan, nu kan ik in nauw overleg met de sociale partners beslissingen nemen”, klonk het. “Ik wil werken in dialoog en openheid”, aldus de nieuwe minister.

Sander Loones erkende dat er gedacht is om de minister van Defensie niet te vervangen voor de rest van de legislatuur, maar hij wees op het grote aantal belangrijke internationale conflicten.

Steven Vandeput blikte met tevredenheid terug op het werk dat hij de afgelopen vier jaar verzet heeft. “De strategische visie van Defensie staat er en moet nu uitgerold worden”, aldus de Hasselaar. Hij wees ook op het omvangrijke werk dat er op Ambtenarenzaken verricht is “zonder noemenswaardige tegenstand van de vakbonden – ze hebben maar tweemaal aan mijn deur gestaan”. Een volledig akkoord over de ‘redesign’ zit er evenwel niet in. “We hebben 50 wetteksten in één wetboek samengebracht. Er is maar discussie over één tekst, die over de verloven”, aldus nog Vandeput.

bron: Belga