Gemiddeld 1 op 5 tabaksautomaten niet in orde met de regelgeving

Gemiddeld 1 op 5 tabaksautomaten niet in orde met de regelgeving

Bij controles van tabaksautomaten heeft de Tabak- en Alcoholcontroledienst de afgelopen jaren in gemiddeld 1 op 5 gevallen een inbreuk vastgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Els Van Hoof (CD&V). De Block beschikt niet over informatie over welk type inbreuken het gaat. In 2013 werden bij 18 procent van de 775 uitgevoerde controles inbreuken vastgesteld. In 2014 was dat bij 24 procent van de 824 controles het geval, in 2015 bij 22 procent van 662 controles, in 2016 bij 18 procent van 695 controles en in 2017 bij 20 procent van 646 controles. In het eerste semester van 2018 bleef het aantal inbreuken beperkt tot 14 procent op 319 controles.

Het overgrote deel van de controles wordt uitgevoerd in Vlaanderen, terwijl de meeste inbreuken worden vastgesteld in het Brusselse. In 2017 bijvoorbeeld werden 554 van de 646 controles in Vlaanderen uitgevoerd, tegenover slechts 23 in Wallonië en 69 in Brussel. Het percentage inbreuken bedroeg 17 in Vlaanderen en 13 in Wallonië, maar 39 in Brussel.

De registratie van inbreuken leidde in 2017 tot het opstellen van 27 pv’s. Het aantal pv’s is sinds 2014 (102) systematisch gedaald. Alle 27 pv’s werden in 2017 opgemaakt voor automaten in horeca. De jaren voordien waren er ook een beperkt aantal pv’s voor apparaten in automatenshops en automaten in andere lokalen. De meeste controles viseren automaten in horeca. In 2017 werden er 552 gecontroleerd, tegenover 89 automaten in andere lokalen en 5 automatenshops.

bron: Belga