Dewinter vraagt onderzoek van Comité I

Dewinter vraagt onderzoek van Comité I

Vlaams Belang-kopstuk en Kamerlid Filip Dewinter stelt dat hij “steeds te goeder trouw gehandeld” heeft bij zijn contacten met de European Chinese Cultural and Educational Foundation (ECCEF), een vzw die verdacht wordt van Chinese spionage. Dewinter stelt zich wel vragen bij het lekken van het rapport van de Staatsveiligheid, en zegt daarom een procedure op te starten bij het Comité I. Dewinter noemt het in een reactie “best een goede grap” dat iemand zoals hij, “nota bene al jaar en dag de paria van de Belgische politiek”, de best geplaatste politicus zou zijn om buitenlandse inmengingsactiviteiten te faciliteren en te organiseren. Hij stelt dat hij via wijlen zijn partijgenoot en senator Freddy Van Gaever in contact werd gebracht met de voorzitter van ECCEF en de vzw hielp bij het organiseren van een colloquium in het Vlaams parlement.

Dewinter reisde naar eigen zeggen ook “een viertal keer” naar China om er deel te nemen aan culturele manifestaties van de betrokken vzw en één keer naar Kazachstan voor een colloquium. “De reis- en andere onkosten die ik hiervoor moest maken werden logischerwijze steeds terugbetaald of bekostigd door ECCEF”, zegt hij. “Nooit ontving ik enige betaling of onkostenvergoeding.”

Dat hij niet verwittigd werd door de Staatsveiligheid over de verdenkingen rond de vzw en dat het dossier over zijn contacten nu gelekt werd, noemt Dewinter “onaanvaardbaar in een democratische rechtsstaat”. Hij vraagt daarom een onderzoek van het Comité I naar het handelen van de Staatsveiligheid in het dossier.

bron: Belga