Nieuwe eindtermen op schema voor invoering op 1 september

Nieuwe eindtermen op schema voor invoering op 1 september

De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs definitief goedgekeurd. “Daarmee willen we onze jongeren de noodzakelijke rugzak meegeven om met kennis sterk, kritisch en weerbaar in de samenleving te staan”, zegt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). De eindtermen moeten nu nog door het parlement en zitten op schema om van kracht te worden op 1 september 2019. Het aantal eindtermen in de eerste graad gaat van 688 naar 382. Er zijn er dus minder, maar ze zijn volgens Crevits wel duidelijker, coherenter en evalueerbaar.

Enkele eindtermen zijn volledig nieuw. Zo zijn er voor het eerst eindtermen voor STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) en voor ‘computationeel denken en handelen’. De eindterm burgerschap wordt dan weer een stuk concreter gemaakt, net als de bestaande (vakoverschrijdende) eindterm rond EHBO. Zo staat er voortaan: “De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen in een gesimuleerde leeromgeving toe”.De eindtermen voor de eerste graad moeten ingaan samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019. De nog te ontwikkelen eindtermen voor de twee graad moeten ingaan op 1 september 2021 en die voor de derde graad in september 2023.

Alle eindtermen moeten op populatieniveau worden bereikt en elke leerling moet ook op het einde van de eerste graad de eindtermen basisgeletterdheid (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) op individueel niveau halen.

bron: Belga