Ministerraad sluit erfpachtovereenkomst voor woning Antoine Wiertz

De ministerraad sluit een erfpachtovereenkomst met het Europees parlement voor de woning van schilder Antoine Wiertz, aan de Vautierstraat in Elsene. Hij heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een koninklijk besluit. De artiestenwoning is aan een dringende renovatie toe. De woning wordt momenteel voornamelijk door het Wiertzmuseum als stockageruimte gebruikt. In ruil voor de erfpacht zal het Europees parlement alle renovatiekosten voor de woning op zich nemen.

De werken in het eigenlijke museum, dat eveneens aan renovatie toe is, zullen door de Regie der Gebouwen uitgevoerd worden. De in erfpacht gegeven woning zal na renovatie gebruikt worden voor kleinschalige socio-culturele doeleinden, niet uitsluitend voor het Europees parlement, maar evengoed toegankelijk voor burgers.

De erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 50 jaar, met mogelijkheid om de erfpacht vier keer met 12 jaar te verlengen. Ze heeft geen impact op de werking van het museum.

Voor de bouw van het atelier richtte Wiertz zich halfweg de negentiende eeuw tot de Belgische regering. In het uiteindelijke contract verbond Wiertz zich ertoe als tegenprestatie zeven monumentale schilderijen te legateren. In 1851 betrok Wiertz zijn nieuwe atelier. Uiteindelijk erfde de staat na de dood van de kunstenaar het volledige atelier met kunstenaarswoning en al wat zich daarin bevond.

bron: Belga