Leraren aardrijkskunde vrezen voor hun vak

Dreigt aardrijkskunde te verdwijnen als het vak opgaat in een cluster wetenschappen & techniek? In het katholiek onderwijs groeit de onrust, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag. Het katholiek onderwijs werkt aan een nieuw vak waarin natuurwetenschappen en techniek geclusterd zijn met aardrijkskunde onder de naam ‘Wetenschappen & Techniek’. Scholen krijgen de keuze: ofwel behouden ze die afzonderlijke vakken, ofwel kiezen ze voor de nieuwe geïntegreerde aanpak met een sterke STEM-component. Leerkrachten aardrijkskunde vrezen dat scholen vooral die laatste optie zullen kiezen.
“Er is een zeer grote ongerustheid”, bevestigt Rita Heyrman, voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde. “Aardrijkskunde heeft zijn plaats tussen de humane en de natuurwetenschappen. De fysische aardrijkskunde past binnen dat nieuwe clustervak, maar aardrijkskunde is zoveel meer dan dat: het is ook nadenken over geopolitieke problemen, over ruimtelijke ordening of over duurzaamheid.”
“De vraag om dit te doen, is specifiek vanuit de scholen gekomen”, reageert Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, die beide opties “legitiem” noemt. Hij deelt wel de bezorgdheid over de strakke timing: op 1 september 2019 moeten de nieuwe eindtermen en dus ook de nieuwe leerplannen in voege treden, met bijbehorende handboeken en correct getrainde leerkrachten.

bron: Belga