Week van de Pleegzorg steekt pleeggrootouders hart onder de riem

Week van de Pleegzorg steekt pleeggrootouders hart onder de riem

De Week van de Pleegzorg staat dit jaar in het teken van grootouders die de zorgen voor een kind overnemen, wanneer de ouders hun kind tijdelijk of permanent onvoldoende steun kunnen bieden. Zo woont in meer dan een kwart van de pleegzorgsituaties het kind bij zijn of haar grootouders. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bracht deze ochtend een bezoek aan een pleeggrootouder en het ondersteunend pleeggezin in Sint-Truiden. In de Week van de Pleegzorg, die morgen van start gaat, staan dit jaar pleeggrootouders in de kijker. In Vlaanderen zijn er bijna 1.500 pleegzorgsituaties waarin kinderen door hun grootouder of grootouderpaar worden opgevangen. Dat komt overeen met 29 procent van alle pleegzorgsituaties. “Die vaststelling strookt met de opvallende stijging die we de afgelopen jaren hebben gezien in netwerkpleegzorg, waarbij kinderen of jongeren en volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek binnen hun eigen sociaal netwerk worden opgevangen. Dat kunnen kennissen zijn, maar ook familie, zoals de grootouders dus. Waar er in 2014 nog minder dan 50 procent van de pleegzorgers uit het eigen netwerk kwam, was dat in 2017 al twee derde”, zegt Jan Brocatus, coördinator van Pleegzorg Vlaanderen.

Uit onderzoek – in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel – bleek dat pleeggrootouders enkele specifieke zorgen hebben. Zo kennen ze mogelijk een technologische achterstand en financiële beperkingen. De pleeggrootouders zitten ook met vragen rond de opvang wanneer ze door eventuele gezondheidsproblemen zelf niet meer voor het pleegkind kunnen zorgen. De diensten voor pleegzorg bieden de grootouders dan ook de mogelijkheid tot extra ondersteuning, waaronder opleidingen, ontmoetingsavonden of zelfs een ondersteunend pleeggezin.Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) benadrukt dat pleegzorg een belangrijke rol in jongerenwelzijn speelt. “Ik vind het mooi om te zien dat meer en meer kinderen en zorgbehoevende gasten binnen hun eigen netwerk een nieuwe thuis vinden”, stelt Vandeurzen. “We moeten met onze diensten de pleeggrootouders die voor hun kleinkinderen zorgen dan ook alle ondersteuning bieden. Wat zij doen, is van onschatbare waarde.”

bron: Belga