Europese Commissie tikt België op de vingers voor slechte luchtkwaliteit

Europese Commissie tikt België op de vingers voor slechte luchtkwaliteit

België krijgt een schriftelijke aanmaning van de Europese Commissie omdat de luchtkwaliteit niet aan de standaarden voldoet. Dat heeft de Commissie vandaag beslist. Vooral de hoge waarden aan stikstofdioxide in Brussel en Antwerpen zijn de Commissie een doorn in het oog. Een procedure voor het Europees Hof van Justitie dreigt. België krijgt een schriftelijke aanmaning omdat het Europese wetgeving rond luchtkwaliteit en schone lucht niet volgt. Vooral de luchtkwaliteit in Brussel en Antwerpen zijn problematisch, stelt de Europese Commissie. België heeft “bij voortduring niet voldaan aan de bindende grenswaarden voor stikstofdioxide in het Brussels Gewest” sinds die waarden in 2010 zijn ingevoerd, klinkt het. Ook in Antwerpen overschrijdt de hoeveelheid NO2 de toegestane waarden, “ondanks een latere inwerkingstredingsdatum, namelijk 2015”.

De lage-emissiezones in Antwerpen en Brussel zijn “niet toereikend om zo spoedig mogelijk aan de wetgeving te voldoen”, vreest de Commissie.Het dagelijks bestuur van de Europese Unie is ook kritisch voor de manier waarop de luchtkwaliteit in België wordt gemonitord. Onder meer de locatie van de meetpunten voor stikstofdioxide in Brussel roept vragen op. De stad werd eerder al voor de rechter gedaagd omdat het de meetpunten bewust niet zou installeren op de plekken waar de vervuiling het grootst is.

België krijgt nu twee maanden de tijd om op de aanmaningsbrief te reageren. Zoniet kan de Commissie een met redenen omkleed advies sturen. Dat is de laatste etappe voor een verwijzing naar het Europees Hof van Justitie.

bron: Belga