CM zetten evolutie in naar één Vlaams en één Waals gezondheidsfonds

CM zetten evolutie in naar één Vlaams en één Waals gezondheidsfonds

Tegen 2022 willen de Christelijke Mutualiteiten (CM) gaan naar één Vlaams en één Waals gezondheidsfonds, door de bundeling van de regionale ziekenfondsen. De raad van bestuur van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) heeft die strategische beslissing woensdagavond met een ruime meerderheid goedgekeurd. Vandaag zijn er in Vlaanderen elf regionale CM-ziekenfondsen actief, in Wallonië acht. Die zullen tegen 2022 ingekanteld worden in twee gezondheidsfondsen: één in Vlaanderen en één in Wallonië met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap. Beide zullen ook de dienstverlening in Brussel op zich nemen.

De missie, strategie en visie zullen vormgegeven worden door de Groep CM. “Het gaat om een nieuwe entiteit, die de Vlaamse en Waalse entiteit zal vertegenwoordigen, de globale diensten, de verplichte ziekteverzekering en de politieke cel”, legt CM-voorzitter Luc Van Gorp uit. Naast het bewaken van de visie zal Groep CM ook instaan voor het beheer van de verplichte ziekteverzekering en een aantal specifieke diensten zoals financiën, HR en ICT. Daarnaast zal ze het Vlaams en Waals gezondheidsfonds ondersteunen.De hervorming is volgens CM nodig, omdat de gezondheidszorg voor nooit geziene uitdagingen staat. “Onder meer de explosie van het aantal burn-outs doet ons beseffen dat we met de klassieke modellen geen antwoord meer kunnen bieden aan de verwachtingen van de mensen. Steeds meer groeit het besef dat gezondheid veel meer is dan de afwezigheid van ziekte”, aldus Van Gorp, die stelt dat de gezondheidsfondsen gestoeld zijn op het concept van positieve gezondheid.

In een volgende fase zullen de algemene raden van alle regionale ziekenfondsen zich over het voorstel buigen. Tegen eind dit jaar komt er een implementatiekalender om de verdere fases in de vernieuwing in kaart te brengen. De CM wil de hervorming afronden in 2022, bij de nieuwe bestuursverkiezingen.

bron: Belga