Sp.a wil Vlaams Parlement sleutelrol geven in benoeming gouverneurs

Sp.a wil Vlaams Parlement sleutelrol geven in benoeming gouverneurs

Om in de toekomst te vermijden dat de benoeming van provinciegouverneurs in de soep draait, stelt oppositiepartij sp.a voor om de benoemingsprocedure bij te sturen. Daarbij voorziet de partij een sleutelrol voor het parlement. Nadat een selectiebureau een lijst van geschikte kandidaten heeft opgesteld, zou het parlement die kandidaten moeten horen en een rangschikking moeten opmaken, waarna de regering de meest geschikte kandidaat kan benoemen. Dat staat in een voorstel van resolutie van Joris Vandenbroucke en Kurt De Loor dat ze aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement willen toevoegen.
Er is de voorbije dagen heel wat gezegd en geschreven over de manier waarop de Vlaamse regering de opvolging van Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers heeft aangepakt. Om afstand te nemen van de oude cultuur van politieke benoeming, had de regering vooraf bewust geopteerd voor een objectieve procedure met de hulp van een onafhankelijk selectiebureau. Maar de zoektocht naar een nieuwe gouverneur draaide uit op een weinig fraai schouwspel en er ontstond ook discussie over de procedure zelf.

Om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden, stelt oppositiepartij sp.a voor om de benoemingsprocedure bij te sturen. In dat voorstel krijgt het Vlaams Parlement een centrale rol. In de huidige formule komt het parlement pas aan zet wanneer de regering al een gouverneur heeft gekozen.Uit de kandidaten zou een onafhankelijk bureau een selectie van “geschikte kandidaten” maken en niet overhandigen aan de regering, maar aan het Vlaams Parlement. Een commissie van dat parlement zal dan de kandidaten horen en “in consensus een rangschikking opmaken”, legt Joris Vandenbroucke uit. Het is dan aan de regering om “de meest geschikte kandidaat te benoemen”.

Vandenbroucke: “Op deze manier garanderen we 100 procent transparantie, reële inbreng door het parlement en dwingen we iedereen uit de partijpolitieke logica te stappen om te komen tot de meest geschikte kandidaat met een breed draagvlak dat per definitie alle partijgrenzen overstijgt.”

Sp.a vindt trouwens dat de procedure voor de benoeming van de opvolger van Jan Briers moet worden overgedaan en dat daarvoor dan meteen gebruik moet gemaakt worden van de door haar voorgestelde nieuwe procedure.

bron: Belga