Nieuwe richtlijn voor zelfmoordpreventie bij ouderen op komst

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) werkt aan een nieuwe richtlijn voor de detectie en behandeling van zelfmoordneigingen bij ouderen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) geantwoord in het Vlaams parlement op vragen van Freya Van den Bossche (sp.a) en Katrien Schryvers (CD&V). De minister kreeg in de commissie Welzijn vragen over de meest recente suïcidecijfers. Die tonen een lichte stijging tussen 2015 en 2016. Vooral bij mannen tussen 60 tot 74 is een toename te merken. Volgens Vandeurzen moeten de cijfers “met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden”, omdat het moeilijk is om absolute aantallen met elkaar te vergelijken als de totale bevolking nog elk jaar toeneemt. Maar “het is wel belangrijk om dit verder op te volgen”, zegt hij.

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie werkt momenteel een “multidisciplinaire richtlijn” uit die hulpverleners moet helpen om zelfmoordgedachten bij ouderen al vroeg te detecteren en gericht te kunnen behandelen, kondigde Vandeurzen aan. Die moet begin 2019 rond zijn. Hulpverleners zullen via e-learning op de website van Zelfmoord1813 kennis kunnen maken met de nieuwe richtlijn.VLESP werkt trouwens ook aan een uitbreiding van de acties voor jongeren, zei de minister nog.

bron: Belga