Ministers Jambon en Geens bezoeken nieuwe ingangen Brussels justitiepaleis

Ministers Jambon en Geens bezoeken nieuwe ingangen Brussels justitiepaleis

Minister van Justitie Koen Geens en zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben vandaag een bezoek gebracht aan de nieuwe ingangen van het Brusselse justitiepaleis. Sinds enkele weken zijn de ingangen voor bezoekers, personeel, magistraten, advocaten en leveranciers gescheiden. Dat zou de veiligheid en toegankelijkheid van het gerechtsgebouw moeten verhogen. De vroegere hoofdingang met de grote bronzen deur in het peristilium is niet meer in gebruik. De ingang voor de bezoekers bevindt zich in de rechterportiek van het peristilium en is voorzien van een scanstraat, vergelijkbaar met de scanstraten die in de luchthavens worden gebruikt. Alle bezoekers worden via deze ingang gecontroleerd. Advocaten betreden het gebouw met een persoonlijke badge via een draaideur in de rechterportiek. Die draaideur vormt ook de publieksuitgang.

Personeelsleden en magistraten gebruiken de linkerportiek. Daar gebeurt de controle via draaideuren die bediend worden met gepersonaliseerde toegangsbadges. In de Wolstraat is er een aparte toegang voor personeelsleden, leveranciers, personen met een beperkte mobiliteit en de hulpdiensten.“Deze nieuwe ingangen betekenen een heuse sprong vooruit voor een gebouw dat jarenlang stiefmoederlijk is behandeld”, zegt minister van Binnenlandse zaken Jambon. “De federale overheid investeerde zo’n 1,7 miljoen euro in dit project maar daar blijft het niet bij. De restauratiestudie van de gevel aan het Poelaerplein is gestart, er worden 4 hoogbeveiligde zittingszalen gecreëerd en de vernieuwde kantoren van de griffie van het Hof van Cassatie worden momenteel afgewerkt.”

“Deze regering heeft beslist om de hele penale keten in het justitiepaleis te behouden”, zegt minister van Justitie Geens. “Deze investering bevestigt dat engagement, en tegelijk zetten we extra in op veiligheid.”

bron: Belga