Ook Brussel heeft vanaf 2019 een ombudsman of -vrouw

Ook Brussel heeft vanaf 2019 een ombudsman of -vrouw

Vanaf 2019 heeft ook het Brussels gewest een ombudsman. De bevoegde commissie van het Brussels parlement heeft een voorstel van gezamenlijke ordonnantie en decreet hierover goedgekeurd. De ombudsman is bevoegd voor zaken van het Brussels gewest, de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en gemeenten die nog geen ombudsman hebben. Voor de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschapcommissie (VGC) moet je aankloppen bij de Vlaamse ombudsman.

De invoering van de functie van de ombudsman past in de reeks voorstellen die in de nasleep van het Samusocialschandaal werden uitgewerkt in de werkgroep goed bestuur binnen het Brussels Parlement. Het voorstel is grotendeels geïnspireerd op de federale ombudswetgeving. Het mandaat geldt voor vijf jaar, dat slechts éénmaal kan verlengd worden. De ombudsman opereert op verzoek van het parlement of op eigen verzoek.“Met de goedkeuring van de ordonnantie die een Brusselse ombudsdienst opricht, neemt het parlement een belangrijke stap. Als sp.a zijn we blij dat de mogelijkheid wordt voorzien dat de Brusselse ombudsman of -vrouw ook voor de Brusselse gemeenten kan werken. Voor de Brusselaar is het immers vaak niet zo duidelijk welk niveau voor wat bevoegd is”, stelt sp.a-fractieleider Jef Van Damme.

Hij hoopt dan ook dat de ordonnantie inzake openbaarheid van bestuursdocumenten snel kan worden goedgekeurd in de Brusselse regering en worden gestemd in het Brussels parlement: “Transparantie en openbaarheid van bestuur zijn immers de beste garantie op het structureel verankeren van goed bestuur bij de overheid. Wie weet dat zijn of haar handelingen openbaar zijn, neemt betere beslissingen en motiveert beter.”

bron: Belga