NAVO en Rusland zitten morgen samen over militaire oefeningen

NAVO en Rusland zitten morgen samen over militaire oefeningen

De 29 ambassadeurs bij de NAVO en hun Russische collega zitten morgen uitzonderlijk samen in hun overlegorgaan. Op de agenda: de veiligheid van militaire activiteiten en de Amerikaanse dreiging om zich terug te trekken uit het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Force). Dat is dinsdag vernomen. “Deze vergadering maakt deel uit van de tweesporenaanpak van de NAVO: een sterke verdediging en een goede dialoog met Rusland”, aldus een verantwoordelijke bij de alliantie. Zowel de NAVO als Rusland zijn onlangs de grootste militaire oefeningen sinds het einde van de Koude Oorlog begonnen. Voor de NAVO is dat de operatie Trident Juncture, in Noorwegen. De veiligheid van zulke militaire activiteiten wordt dus besproken, en de manier waarop men incidenten vermijdt.

Volgens diplomatieke bronnen die door het Russische persagentschap Tass geciteerd worden, zal ook een mogelijke terugtrekking van de Verenigde Staten uit het INF-verdrag besproken worden. Dat verdrag uit 1987 voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met reikwijdtes tussen 500 en 5.500 kilometer. Staatshoofden Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov ondertekenden het verdrag in 1987 in volle Koude Oorlog.

Sinds Rusland de controle op de Krim overnam, zijn zulke vergaderingen tussen de alliantie en Moskou zeldzaam geworden. De NAVO schortte toen zijn samenwerking, zowel het militaire als burgerlijke luik, op, maar stelde voor de dialoog gaande te houden op het niveau van de ambassadeurs in de NAVO-Ruslandraad. Het wordt hun achtste bijeenkomst in twee jaar.

bron: Belga