Holebifoon wordt omgedoopt tot Lumi

Holebifoon wordt omgedoopt tot Lumi

De info- en opvanglijn Holebifoon heet voortaan Lumi. De vorige naam dekte niet langer de lading, want het doelpubliek is veel ruimer dan enkel holebi’s, stelt çavaria, de koepel van Vlaamse en Brusselse holebiverenigingen. Mensen kunnen niet alleen bellen naar Lumi, maar ze kunnen ook chatten of mailen, en informatie vinden op de website. “Holebi’s en hun omgeving kunnen nog altijd terecht bij Lumi”, verzekert çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs, maar ook andere mensen die zich niet meteen onder die noemer terugvinden, moeten de weg vinden naar de info- en opvanglijn. Hij heeft het dan over “transgenders, mensen die zich als queer, non-binair, genderfluïde, aseksueel of aromantisch identificeren, of mensen die liever zonder label of hokje door het leven gaan.” Het gaat kortom om iedereen die zich niet kan vinden in de traditionele invulling van de begrippen “hetero”, “man” en “vrouw”.

“We zochten een naam die uitnodigt tot gesprek, die klinkt als een goeie vriend en die vertrouwen uitstraalt”, verklaart Borghs. “Een uitbreiding van de oude naam tot Holebi-transgender-aseksueel-queer-panseksueel-intersekse-plus-foon zou ons echt te ver leiden.” Daarom is er gekozen voor Lumi.

Volgens çavaria is de hulplijn zeer belangrijk. “De maatschappij blijft heteroseksualiteit en traditionele genderrollen als norm zien, waardoor vele mensen nog altijd het gevoel hebben uit de boot te vallen”, klinkt het. Bovendien liggen de suïcidecijfers bij holebi’s en transgenders disproportioneel hoog. “Lumi doorbreekt het sociaal isolement door een luisterend oor te bieden aan wie een verhaal kwijt wil. We verwijzen door naar andere verenigingen of hulpverlening wanneer nodig”, aldus Borghs.

Ook wie eerder informatieve vragen heeft, kan bij Lumi terecht via de website of telefoon.

bron: Belga