“Zichtbare overheidsbeveiliging blijft geboden in België”

Zichtbare overheidsbeveiliging blijft geboden in België

Het Forum der Joodse Organisaties heeft “met verslagenheid en ontzetting” kennisgenomen van de antisemitische moordactie door een gewapende man op een synagoge in Pittsburgh. De koepel van de Joodse gemeenschap in België biedt zijn innige deelneming aan de slachtoffers en hun nabestaanden aan. Het Forum wijst er zondag op dat de “barbaarse en lafhartige aanslag, gepleegd door een Amerikaanse antisemitische rechts-nationalist, mede werd gefaciliteerd door een volstrekt gebrek aan beveiliging ter plekke.” Of een bewapende veiligheidsman de aanslag mogelijk had weten te voorkomen, zoals president Trump opwierp, kan niet met zekerheid worden gezegd, stelt het Forum. “Het is daarentegen een bewezen feit dat criminelen en terroristen doorgaans de gemakkelijkste doelwitten zoeken. De afwezigheid van enig zichtbare beveiliging bij de synagoge in Pittsburgh heeft de dader er evident toe doen besluiten juist daar zijn dodelijk vuur te verspreiden”, luidt het.

Sinds de aanslagen van 2014 op Zaventem en metrostation Maalbeek hebben de federale en lokale overheden de Joodse instellingen in ons land zichtbaar zwaar beveiligd. Die zichtbare overheidsbeveiliging blijft geboden in België, stelt het Forum.

bron: Belga