Nieuw op 1 november – Rechtbank van koophandel heet voortaan ondernemingsrechtbank

Op 1 november treedt een modernisering van het ondernemingsrecht in werking. Een nieuwe definitie van het begrip “onderneming” moet leiden tot meer rechtszekerheid. De gemoderniseerde wet wijzigt ook de naam van de rechtbank van koophandel, die voortaan ondernemingsrechtbank zal heten. De hervorming van minister van Justitie Koen Geen (CD&V) ontmantelt het wetboek van koophandel, met verouderde basisbegrippen als ‘handelaar’ en ‘koopman’, uitgewerkt voor de maatschappij ten tijde van Napoleon, waarin kleinhandel de voornaamste commerciële activiteit was. De nieuwe definitie moet meer aansluiten bij de realiteit van vandaag. Na 211 jaar houdt het wetboek van koophandel op te bestaan: het gaat op in het wetboek van economisch recht.
De nieuwe rechtbank zal ook bevoegd worden voor landbouwers, vrije beroepers en vzw’s. Zij worden ook als ondernemingen beschouwd en zullen een ondernemingsnummer moeten hebben. Volgens Geens gaat het om een vereenvoudiging.

bron: Belga