“Aviapartner heeft lijnen tussen directie en bonden eenzijdig doorbroken”

Aviapartner heeft lijnen tussen directie en bonden eenzijdig doorbroken

Volgens de socialistische vakbond ABVV BTB heeft Aviapartner de lijnen tussen de directie en vakbonden van het bedrijf éénzijdig doorbroken. “Telkens we – bescheiden – stappen in de goede richting zetten, slaagt deze directie erin om de constructief opgebouwde gesprekken van tafel te vegen en in zijn oude ziekbed te kruipen”, hekelt Sandra Langenus (BTB). “Pas vrijdagavond hadden we het gevoel dat de werkgever eindelijk erkende dat er een probleem was. Na anderhalve dag ‘tijdverlies’ leek er bereidheid om tot een constructieve dialoog te komen. Zaterdagmiddag werd echter duidelijk dat de directie niet bereid was om toegevingen te doen, vermits we bijna over de ganse lijn een ‘njet’ kregen of de behandeling van de problemen werd verschoven naar latere data”, reageert Langenus op de afgesprongen gesprekken van gisteren.

Volgens de vakbondsafgevaardigde waren de voorstellen van de directie ontoereikend en lieten ze het departement waar de actie oorspronkelijk losbrak volledig in de kou staan. “Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit een bewuste strategie is van de Aviapartner-directie. En hoewel we bereid waren tot verdere onderhandelingen met Aviapartner kregen we om middernacht een uitnodiging van de sociaal bemiddelaar, aangeduid door het kabinet van minister Peeters, dat de directie bij hoogdringendheid een verzoeningsbureau heeft samengeroepen vandaag”, vervolgt Sandra Langenus.

De socialistische vakbond wil “ondanks de strategie van verrotting die Aviapartner voert” deelnemen aan de verzoeningsvergadering en engageert zich naar eigen zeggen om actief mee te zoeken naar oplossingen. “De mensen op het terrein vragen immers dat er zo snel als mogelijk een akkoord komt. Zij willen hun werk hernemen, maar niet meer aan de oude slechte condities. Na 6 maanden genegeerd en gepest te zijn door deze directie willen ze oplossingen”, besluit de BTB-secretaris.

bron: Belga