Vlaamse regering wil jaar uitstel voor keuze zomer/wintertijd

Vlaamse regering wil jaar uitstel voor keuze zomer/wintertijd

De Vlaamse regering wil een jaar uitstel voor de keuze tussen zomer- of wintertijd. Dat staat in een standpunt dat werd goedgekeurd door de ministerraad. Het lijkt de regering weinig realistisch om nog voor de Europese verkiezingen in mei 2019 overeenstemming te bereiken. De Europese Commissie wil af van de jaarlijkse omschakeling. Tegen april moet elke lidstaat aan Europa meedelen of hij voor permanente zomer- of wintertijd kiest. Wie voor de zomertijd kiest, laat de klok vanaf dan onberoerd. Wie voor wintertijd gaat, zou eind oktober 2019 nog een allerlaatste keer de wijzers een uur terugdraaien.

Vlaanderen gaat akkoord, maar wil nog geen definitieve keuze maken tussen zomer- of wintertijd. “Er zijn bevragingen gebeurd bij alle Vlaamse beleidssectoren, waaruit geen welbepaalde voorkeur blijkt. Het is nu eerst en vooral belangrijk om af te stemmen met onze belangrijkste Europese partners, de Benelux, Duitsland en Frankrijk, en in consensus te beslissen”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

“Ik pleit voor een zo breed mogelijk gedragen regeling binnen de Europese Unie. Het zou daarom beter zijn om de regeling, welke deze ook zal zijn, nog met minstens één jaar uit te stellen. Op die manier is er tijd genoeg om te analyseren en te overleggen met de andere lidstaten en onze buurlanden in het bijzonder.”

Bourgeois vindt bovendien dat de EU meer het voortouw zou moeten nemen in het dossier, in plaats van het te laten afhangen van onderlinge akkoorden tussen de lidstaten. “Het eindresultaat moet meer harmonisatie zijn. De huidige eengemaakte economische tijdsruimte mag in geen geval kleiner worden door de afschaffing van de bestaande richtlijn”, zegt hij.

De federale regering heeft al aangekondigd nog een niet-bindende bevraging te willen organiseren over de keuze tussen zomer- of wintertijd. Wellicht zal die online gebeuren. Onder de Belgische deelnemers aan de Europese bevraging waren er meer voorstanders van de permanente zomertijd.

bron: Belga