Verkiezingen18 – Luik: PVDA (nog) een van de opties?

Na afloop van een ontmoeting met de Luikse PS donderdagavond zegt de radicaal linkse PVDA dat het geen bereidheid ziet om de stad op een andere manier te besturen. Vooral wat betreft armoede en toegankelijke huisvesting is er geen verandering merkbaar, zegt Sophie Lecron, gemeenteraadslid en PVDA-fractieleidster.
Vorige week verduidelijkte burgemeester Willy Demeyer dat hij geen tripartite uitsloot om een meerderheid te vormen in de stad. De PVDA, die zeven zetels behaalde bij de verkiezingen van 14 oktober, werd uitgenodigd voor de tweede ronde van de onderhandelingen. Lecron geeft toe dat de gesprekken constructief verliepen en dat ze haar visie kon verdedigen, maar ze zegt dat ze geen bereidheid vaststelde om de stad op een andere manier te besturen.
“Als we praten over de stadsdiensten, verschuilen ze zich achter het beleidsplan om te zeggen dat aanwervingen niet mogelijk zijn. Ze houden vast aan het niet vervangen van werknemers. Ook praatten we over de subsidies aan het OCMW die vanwege de toegenomen armoede zouden moeten stijgen. De problematiek van huisvesting is ook zeer belangrijk voor ons. We willen een beleid van toegankelijke huisvesting voor iedereen. We vinden dat je sterke maatregelen moet nemen en we merken een grote terughoudendheid tegenover het idee om het anders te doen”, zegt Lecron.
De Luikse PVDA is van mening dat de PS naar continuïteit streeft tegenover de voorgaande jaren. Die visie wordt niet gedeeld. Er is geen nieuwe ontmoeting gepland.

bron: Belga