N-VA voor het eerst in bestuurscoalitie in provinciebestuur Vlaams-Brabant

N-VA voor het eerst in bestuurscoalitie in provinciebestuur Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant vormen N-VA, CD&V en Open Vld de bestuurscoalitie voor de komende zes jaar. Daarmee komt N-VA voor het eerst sinds het ontstaan van de provincie in 1995 in het bestuur. Van 1995 tot 2012 was de deputatie onafgebroken samengesteld uit CD&V, sp.a en Open Vld, in 2012 werd Groen er ook bijgehaald. Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde N-VA 10 zetels, CD&V 7 en Open Vld 5, waarmee ze in de nieuwe provincieraad samen een meerderheid van 22 zetels zullen hebben op een totaal van 36. Groen (+5,5 tot 15,1 procent) was bij deze verkiezingen de grote winnaar. N-VA (-0,5 tot 25,3 procent), CD&V (-1,9 tot 17,6 procent), Open Vld (-1,4 tot 15,4 procent), sp.a (-3,1 procent) en UF (-1,7 tot 5,4 procent) gingen er op achteruit, Vlaams Belang (+1,9 tot 8,6 procent) ging licht vooruit.

Tijdens de voorstelling van de nieuwe coalitie donderdagmiddag in het Leuvense Provinciehuis werd bekendgemaakt dat de uittredende gedeputeerden Tom Dehaene (CD&V) en Ann Schevenels (Open Vld) ook de komende zes jaar gedeputeerde blijven. Ook Bart Nevens (N-VA) zal een hele legislatuur gedeputeerde zijn. Gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) blijft nog tot 2020 aan, en wordt daarna vervangen door Gunther Coppens (N-VA). Vlaams parlementslid Bart Nevens en Gunther Coppens werden voor het eerst verkozen in de provincieraad en zijn momenteel schepen in respectievelijk Kortenberg en Sint-Pieters-Leeuw.

De drie partijen willen het “Vlaamse, groene en ondernemende karakter verder versterken”. Bovenlokale problematieken zoals mobiliteit, waterhuishouding, behoud van open ruimte en digitale transformatie naar een ‘Smart Regio’ zullen in het nieuwe beleid bijzondere aandacht krijgen, klonk het donderdag. De resterende provinciale bevoegdheden en de beschikbare financiële middelen zullen zo efficiënt – en wat de financiën betreft ook zo zuinig mogelijk – worden ingezet ten dienste van de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de inwoners, klonk het verder.

Bart Nevens (N-VA,), die bevoegd wordt voor Leefmilieu, stelde dat de provincie verder werk zal maken van klimaatneutraliteit, waarbij het behoud en versterking van het groene karakter veel aandacht zal krijgen. An Schevenels (Open Vld), die op post blijft als gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, wil verder omzichtig omspringen met open ruimte en de leefbaarheid van kleine gemeenten versterken. Voor Tom Dehaene (CD&V), die verder bevoegd blijft voor Mobiliteit, is de verdere uitbouw van fietssnelwegen een belangrijk aandachtspunt.

Gunther Coppens (N-VA) beklemtoonde dat zijn partij verder streeft naar de afschaffing van het provinciebestuur en deze eis in 2019 op tafel zal leggen bij de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering. “Ondertussen willen we erover waken dat de belastingsgelden ook in dit bestuur zo efficiënt en zuinig mogelijk worden besteed”, aldus Coppens.

Over de reden waarom Groen, de winnaar van de provinciale verkiezingen in Vlaams-Brabant, niet in de coalitie opgenomen werd, stelden de aanwezigen “dat het water met deze partij inhoudelijk veel te diep was voor een goede samenwerking”.

bron: Belga