Ministerraad zet licht op groen voor minimale dienstverlening in de gevangenissen

Ministerraad zet licht op groen voor minimale dienstverlening in de gevangenissen

De ministerraad heeft vandaag een wetsontwerp goedgekeurd dat een minimale dienstverlening invoert bij stakingen van cipiers in de gevangenissen. Begin deze zomer staakten de cipiers nog wekenlang tegen de plannen om die minimale dienstverlening in te voeren. Maar de Raad van Europa dringt erop aan, omdat de omstandigheden van gedetineerden bij stakingen te wensen over laat. Wanneer cipiers staken, neemt de politie de bewaking in de gevangenissen over. De omstandigheden van de gedetineerden laten dan soms te wensen over: bezoek, douches, en wandelingen worden afgeschaft of teruggeschroefd. De Raad van Europa tikte ons land al meermaals op de vingers omdat er geen minimale dienstverlening is.

Die komt er nu toch aan. Na advies van de Raad van State heeft de ministerraad donderdag het ontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd. Het ontwerp gaat nu naar het parlement.

Volgens de tekst van de minister zal per gevangenis een plan worden opgemaakt dat bepaalt, na sociaal overleg, hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening te garanderen. 72 uur voor het begin van elke staking moet het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst opstellen van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze niet aan de staking zullen deelnemen. Indien er onvoldoende cipiers aanwezig zijn kan de provinciegouverneur met vakbonden en directie overleggen over de nodige “schikkingen”. Indien nodig kan de gouverneur die “schikkingen” verplichtend maken, klinkt het bij Geens.

De plannen van een minimale dienstverlening waren aan het begin van de zomer voorwerp van een wekenlange staking in de gevangenissen. Na overleg met minister Geens werden de acties voor onbepaalde duur opgeschort. Tot een akkoord met de vakbonden is het echter nooit gekomen.

Het ontwerp van minister Geens bevat ook een een verbetering van het statuut van het gevangenispersoneel en een betere bescherming tegen klachten en gerechtelijke procedures. Er wordt ook een nieuwe adviesraad in het leven geroepen voor het gevangeniswezen.

bron: Belga