Europese wetenschappers verenigen zich tegen strenge regels voor nieuwe ggo-technieken

Europese wetenschappers verenigen zich tegen strenge regels voor nieuwe ggo-technieken

Wetenschappers verbonden aan meer dan 85 Europese onderzoekscentra en instellingen voor planten- en levenswetenschappen hebben een standpuntnota onderschreven die de Europese beleidsmakers oproept om nieuwe regelgeving uit te werken rond nieuwe ggo-technieken. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), een van de initiatiefnemers van het gezamenlijk standpunt. Concreet maken de wetenschappers zich zorgen over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over moderne genoomsbewerkingstechnieken. Dat besliste eind juli dat nieuwe technieken om organismen genetisch te modificeren, zoals mutagenese, vallen onder de Europese richtlijn rond genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s). Dat betekent dat die gewassen onderworpen moeten worden aan dezelfde test- en etiketteringsvereisten als andere ggo’s.

De wetenschappers maken zich zorgen dat de uitspraak zal leiden tot een “de facto ban van innovatieve gewasveredeling”. “Dat zal de vooruitgang op het vlak van duurzame landbouw belemmeren en zadelt de Europese plantveredelingssector op met een concurrentieel nadeel”, luidt het. “De impact op onze maatschappij en economie zal gigantisch zijn.”

Zo wijzen ze op het nut van nieuwe technieken, zoals precisieveredeling, om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken. “Gewassen die beter bestand zijn tegen de snel veranderende en extreme weersomstandigheden, zoals de recente droogte in delen van Europa, worden cruciaal om de voedselproductie in de toekomst succesvol aan te pakken”, klinkt het. “Precisieveredeling kan ertoe bijdragen dat gewassen zich aanpassen aan een specifiek gebied en de omgevingsfactoren van een bepaalde regio.”

In het gezamenlijk standpunt waarschuwen de plantenwetenschappers dan ook voor de “verstrekkende gevolgen” van de beslissing van het Hof van Justitie. “Als Europese voortrekkers in plantenonderzoek doen we er alles aan om innovatieve en duurzame oplossingen in de landbouw te introduceren, maar daarin worden we gehinderd door een verouderd regelgevend kader dat geen rekening houdt met de recente wetenschappelijke inzichten”, zegt Dirk Inzé, wetenschappelijk directeur aan VIB en een van de initiatiefnemers van de standpuntnota. “Met deze missieverklaring hopen we een wetenschappelijk geïnformeerde beleidsvorming in de EU te bevorderen, wat voor ons allemaal van cruciaal belang is.”

bron: Belga