“1 op 4 migranten slachtoffer van politiegeweld: dat moet stoppen”

1 op 4 migranten slachtoffer van politiegeweld: dat moet stoppen

Een kwart van door Dokters van de Wereld bevraagde migranten heeft aangegeven dat ze door Belgische politieagenten mishandeld werden. Op de 440 ondervraagde mensen zeiden 110 dat ze mishandeld werden, en 51 van hen wilden of durfden daarover verder getuigen. Deze migranten meldden onder meer slagen met voeten, handen, matrakken, naaktfouilles en psychologisch geweld. “Dat politiegeweld moet stoppen”, zegt Ri De Ridder, voorzitter van de Dokters van de Wereld. “Onze bedoeling is niet mensen aan te klagen, maar de dingen veranderen.” Omdat de ngo al van bij de start van zijn consultaties voor vluchtelingen en migranten had vastgesteld dat regelmatig politiegeweld gesignaleerd werd, of dat migranten verwondingen hadden opgelopen, werd besloten tot een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Op 29 halve dagen tijd werden de getuigenissen verzameld. “Voor het eerst wordt de omvang van deze problematiek op een gestructureerde en methodische manier in kaart gebracht”, zegt Nel Vandevannet, directeur Belgische projecten. “Dit gaat om ernstige inbreuken op de rechten en de waardigheid van mensen”, aldus De Ridder. “Er is geen enkele reden om dit geweld te rechtvaardigen.”

Het rapport is bezorgd aan de bevoegde politieke verantwoordelijken, zoals minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Met dit rapport hopen we dat ze erkennen dat dit gebeurt”, aldus de ngo. Daarnaast hoopt Dokters van de Wereld ook op een ander politiek discours, waarin transmigranten niet als tweederangsburgers beschouwd worden. Dokters van de Wereld herhaalde ook zijn pleidooi voor de opening van een onthaal- en oriëntatiecentrum.

bron: Belga