Zuinig schutten op Albertkanaal, Zuid-Willemsvaart en kanaal Bocholt-Herentals

Zuinig schutten op Albertkanaal

De situatie op de Vlaamse waterwegen is nog niet zo erg als in Duitsland, waar de voorbije lange droge maanden het waterpeil van de Rijn op sommige plaatsen teruggebracht hebben tot historisch lage niveaus. “Wel worden er in Vlaanderen maatregelen genomen tot zuinig schutten”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. Daarbij wordt aan de sluizen waterverlies zo veel mogelijk vermeden. Op het Albertkanaal is men overgegaan tot zuinig schutten aan de sluizen in Olen en Wijnegem. De wachttijd voor het scheepvaartverkeer bedraagt er maximaal 1 uur. Aan de sluis van Olen draaien drie pompen continu, om water dat normaal gezien wegloopt naar zee weer naar de hogere kant van de sluis te pompen. Aan de sluis van Wijnegem zijn daarvoor sinds vandaag mobiele pompen geplaatst. De Vlaamse Waterweg wil op termijn alle sluiscomplexen uitrusten met pompen.

Op de Zuid-Willemsvaart moet de pleziervaart door zuinig schutten aan de sluizen 17 en 18, in Bocholt en Lozen, rekening houden met een wachttijd van maximaal 1 uur. Op het kanaal Bocholt-Herentals bedraagt de wachttijd voor de pleziervaart maximaal 2 uur aan de sluizen 1, 2 en 3 in Lommel.

bron: Belga