Regeling rond levenloos geboren kinderen blijkt geen sinecure

Regeling rond levenloos geboren kinderen blijkt geen sinecure

De Kamercommissie Justitie heeft nog niet kunnen stemmen over het wetsontwerp dat een nieuwe wettelijke regeling invoert voor de naam en registratie van een levenloos geboren kind. Er blijft discussie bestaan over bepaalde juridische obstakels. De Kamercommissie discussieert morgen verder over de tekst. Ouders van een doodgeboren kind willen vaak hun kind een volwaardige plaats geven in hun leven door het kind een naam te geven en te laten registreren. De huidige regelgeving laat dat echter niet toe. Voor kinderen die na 180 dagen zwangerschap levenloos worden geboren, is er een aangifteplicht, maar er kan nu enkel een voornaam worden opgegeven.

Door het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zouden ouders vanaf 140 dagen aangifte kunnen doen. Ze zouden hun kind dan een voornaam kunnen geven. De verplichte registratie vanaf 180 dagen blijft, maar ouders zouden hun kind ook een familienaam kunnen geven.

Een aantal discussies blijven open. Zo zou het moederschapsverlof – en de daaraan gekoppelde rechten, zoals bescherming tegen ontslag – bij een bevalling na 180 dagen zwangerschapsverlof vervallen, volgens de meerderheid om aan de vraag tegemoet te komen van vrouwen die snel terug aan het werk willen. Een piste om vrouwen de mogelijkheid te geven om aan dat zwangerschapsverlof te verzaken, werd terug ingetrokken, uit vrees voor druk van sommige werkgevers.

Een ander probleem dat nog moet worden uitgeklaard is de vraag hoe vermeden kan worden dat ouders druk uitoefenen op elkaar om het kind te registreren.

bron: Belga