Hoofddoekenverbod: “Lokale afdelingen onderhandelen over bestuursakkoord”

Hoofddoekenverbod: "Lokale afdelingen onderhandelen over bestuursakkoord"

Het afschaffen van het hoofddoekenverbod voor loketpersoneel staat in de programma’s van de verschillende lokale afdelingen van Groen, maar het is aan die lokale afdelingen zelf om een bestuursakkoord te onderhandelen. “Afhankelijk van stad en coalitiepartners kan het resultaat logischerwijs verschillen.” Dat zegt de nationale woordvoerder van Groen vandaag. Eerder maakte de Antwerpse Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien duidelijk dat het schrappen van het verbod in Antwerpen voor hem een breekpunt is, terwijl in Brussel, waar Ecolo-Groen al beslist heeft in de meerderheid te stappen, een afschaffing niet aan de orde is. In Antwerpen willen de groenen af van het hoofddoekenverbod. Als Groen er mee in het nieuwe stadsbestuur stapt, moet de afschaffing in het bestuursakkoord staan, maakte Van Besien duidelijk. In Brussel zegt toekomstig Groen-schepen Bart Dhondt dat Ecolo-Groen principieel gekant blijft tegen een hoofddoekenverbod voor loketpersoneel, maar daarin alleen staat. “Aangezien we vandaag geen partner hebben om dat te realiseren, gaan we verder werken aan een breder draagvlak om het verbod teniet te doen”, zegt hij.

“De afschaffing van het hoofddoekenverbod staat in de lokale partijprogramma’s, maar er speelt overal een andere politieke realiteit”, reageert de nationale woordvoerder van Groen. “Het is aan de lokale afdelingen zelf om een bestuursakkoord te onderhandelen. De afdelingen vertrekken altijd vanuit hun programma, maar bekijken dan wat ze kunnen realiseren. Afhankelijk van stad en coalitiepartners kan het resultaat logischerwijs verschillen.”

Net als Bart Dhondt wijst de woordvoerder erop dat de Ecolo-Groen-fractie recent nog naar de Raad van State trok om het hoofddoekenverbod in de Brusselse bibliotheken teniet te laten doen en in die zaak gelijk kreeg. “De stad Brussel zal de uitspraak van de Raad van State volledig respecteren en de aanbevelingen uitvoeren”, luidt het. Bovendien heeft de nieuwe meerderheid afgesproken dat het huidige hoofddoekenverbod niet strenger gemaakt zal worden.

bron: Belga