Comité-P sluit dossier over vernieling slaapzakken van migranten in Maximiliaanpark af

Het Comité-P heeft zijn onderzoek naar de vernietiging van slaapzakken van transmigranten in het Maximiliaanpark door de Brusselse politie afgesloten. Volgens het Comité-P werden in 2017 wel degelijk slaapzakken vernield maar gaf de politie daarvoor een aanvaardbare reden, en leven de politiemensen sinds mei 2018 een nieuwe richtlijn na, waarbij transmigranten hun spullen kunnen meenemen als ze het park worden uitgezet. Dat meldt Philippe Mercier, de vertegenwoordiger van een Waals collectief dat transmigranten steunt en dat in 2017 klacht had ingediend omwille van de vernietiging van die slaapzakken. “In zijn verslag erkent het Comité-P dat bij de politie-operaties die in 2017 plaatsvonden in het Maximiliaanpark, de slaapzakken die door de transmigranten en vluchtelingen werden achtergelaten vernield werden, hoewel er op de slaapzakken namen geschreven waren”, zegt Philippe Mercier.
Het Waalse collectief had het initiatief genomen om namen van hun leden op de slaapzakken te schrijven om te vermijden dat die in beslag zouden genomen worden.
“De politie Brussel Hoofdstad/Elsene verantwoordde de vernieling van de slaapzakken door te verwijzen naar de geruchten over mogelijk besmettingsgevaar”, gaat Mercier verder. “Maar die geruchten zijn nooit bevestigd geworden.”
Over de operaties die sinds mei 2018 uitgevoerd worden, merkt het Comité-P op dat de politiemensen op het terrein de richtlijn hebben gekregen om de transmigranten en vluchtelingen de kans te geven de omgeving te verlaten met hun spullen.
“Die richtlijn wordt ook nageleefd, stelde het Comité-P op het terrein vast”, aldus Mercier. “De vrijwilligers die de transmigranten en vluchtelingen bijstaan, konden de achtergelaten spullen ook verzamelen nadat de politie vertrokken was. De politie respecteert nu dus wel de bezittingen van de mensen maar we zijn teleurgesteld want in het verleden zijn er zowat overal misbruiken geweest. Om die te vervolgen zou een vluchteling zich burgerlijke partij moeten stellen, wat waarschijnlijk niet zal gebeuren.”

bron: Belga