Nog steeds geen rook over zware beroepen

Nieuw overleg binnen de Nationale Arbeidsraad over de zware beroepen in de privésector heeft vandaag opnieuw geen resultaten opgeleverd. Het overleg wordt vrijdag voortgezet, zo viel na afloop te horen bij de sociale partners. Vakbonden en werkgevers proberen een advies uit te werken over de zware beroepen binnen de privésector. Wie zo’n zwaar beroep uitoefent, zal vroeger met pensioen kunnen. Voor de publieke sector kwam al een akkoord uit de bus: een lijst met zware beroepen. Al werd die lijst publiekelijk al afgeschoten door verschillende regeringspartijen.

Het was de bedoeling dat binnen de NAR tegen eind juli een advies voor de regering zou worden uitgewerkt. Maar die timing werd niet gehaald. Later werd de datum verschoven naar eind september, wat opnieuw niet haalbaar bleek, ondanks de vele onderhandelingsmomenten die er al zijn geweest.

De gesprekken gaan over de criteria die zouden bepalen wie in aanmerking komt om vroeger met pensioen te kunnen. Daar is men nog steeds mee bezig, klinkt het in onderhandelaarskringen.

bron: Belga