Mogelijk gedeeltelijke hertelling in Sint-Joost-ten-Noode

Mogelijk gedeeltelijke hertelling in Sint-Joost-ten-Noode

De kans bestaat dat het Rechtscollege van het Brussels Gewest zich eind deze week moet buigen over de telling van de stemmen in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Noode. Aanleiding is een significant verschil tussen de effectieve stemmen in een stembureau, en het aantal stemmen dat door het informaticasysteem geregistreerd werd, zo is vandaag vernomen. Het effect zou iets meer dan 8,5 procent van de geldige stemmen zijn.
Naar verluidt zou het probleem gemeld zijn op het college van informatica-experts dat een rapport voor het Brussels Parlement moet opstellen over het verloop van de elektronische stemming op 14 oktober. Het mogelijke probleem zou liggen in het stembureau in een school achter de Kruidtuin. Volgens het informaticasysteem werden er slechts 50 stemmen geregistreerd, terwijl de USB-sleutel van het bureau er 885 bevat.

Dat zou ook het opmerkelijk feit verklaren dat er op de officiële websites sprake is van 9.643 geldige stemmen, wat iets minder is dan de 9.674 van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, terwijl Sint-Joost geldt als één van de gemeenten waar de demografische boom in het Brussels Gewest het meest merkbaar is.

Het Rechtscollege van het Brussels Gewest bestaat uit negen leden die door het Brussels parlement zijn aangeduid en moet de gemeenteraadsverkiezingen valideren. Het moet zich eind deze week, wellicht vrijdag, over het probleem buigen. Mogelijk volgt er dus een hertelling van de papieren stembewijzen die de kiezers aan de bijzitters moeten overmaken na het uitbrengen van hun stem.

bron: Belga