Hervorming premiestelsel politie: “Wat we nu hebben gekregen is een habbekrats”

Hervorming premiestelsel politie: "Wat we nu hebben gekregen is een habbekrats"

De socialistische vakbond ACOD is de enige van de vier grote politiebonden die de hervorming van het premiestelsel bij de politie niet onderschrijft. “Ze hebben er een paar schalen uitgekozen om genoeg mensen tevreden te stellen, maar niet iedereen krijgt een loonsverhoging”, zegt Luc Breugelmans, de vaste afgevaardigde voor de politie bij ACOD. “Bovendien gaat het om een habbekrats.” In maart sloot minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) met de politievakbonden VSOA, NSPV en ACV al een tussenakkoord over de verloning bij de politie, dat in september definitief werd afgeklopt. Er verdwijnen in totaal achttien toelagen. In ruil zien politiemensen hun basisloon verhoogd tot het niveau van gelijkaardige openbare functies. Aan vergoedingen voor nacht- en weekendwerk of overuren wordt niet geraakt.

ACOD steunt het akkoord niet omdat de loonsverhoging niet voor iedereen zal gelden. “Agenten hebben bijvoorbeeld drie loonschalen die de minister niet wilde verhogen. ‘Als ze opslag willen, moeten ze maar inspecteur worden’, zegt hij dan”, aldus Breugelmans. “Bovendien geldt de verhoging bij de inspecteurs maar voor de hoogste loonschalen. Pas na 18 jaar dienst merkt een inspecteur iets van de verhoging. Het gaat dan ook nog eens om niet echt veel geld.”

Ook met het schrappen van de toelagen gaat ACOD niet akkoord. Sommige van de premies hadden volgens Breugelmans “echt hun nut”. “Naar onze mening hadden ze beter opnieuw onder de loep genomen wie wel en wie niet precies aanspraak kan maken op die premies, in plaats van ze af te schaffen voor mensen die nieuw worden aangeworven. Daardoor zullen er straks collega’s samen in een combi zitten die hetzelfde werk doen, maar daarvoor anders worden vergoed.”

Daarnaast stelt de socialistische bond zich ook vragen bij de timing van de beslissing. “Gezien het tekort aan manschappen zou er juist alle moeite moeten worden gedaan om mensen aan te trekken”, zegt Breugelmans, die ook de argumentatie van Jambon in vraag stelt. “Het argument van de minister om de premies af te schaffen, is vereenvoudiging, maar bij de brandweer worden nu wel premies ingevoerd. Ik gun het de brandweer dat ze premies krijgen, want ook zij worden onderbetaald, maar het argument van vereenvoudiging houdt dan wel geen steek.”

bron: Belga