Bacquelaine wil solidariteitsbijdrage verlagen

Bacquelaine wil solidariteitsbijdrage verlagen

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) houdt vast aan zijn plannen om vanaf 2019 de solidariteitsbijdrage – een crisisbelasting op de hoogste pensioenen – te verlagen. Dat bevestigt zijn kabinet. De sociale partners hebben grote twijfels. De solidariteitsbijdrage werd begin jaren negentig ingevoerd door toenmalig premier Jean-Luc Dehaene. Het was een crisisbelasting om de Maastricht-norm te helpen halen. Op de lagere pensioenen werd de bijdrage al afgeschaft. Vandaag telt de bijdrage nog voor alleenstaanden die bruto meer dan 2.358,33 euro en gezinnen die bruto meer dan 2.726,53 euro pensioen (wettelijk en aanvullend) ontvangen. De inhouding stijgt geleidelijk tot 2 procent.

“De ambitie is om de solidariteitsbijdrage geleidelijk te verlagen met 25 procent vanaf 1 januari 2019”, bevestigt de woordvoerder van de minister. Het zal gaan om een geleidelijke verlaging. Het is dus niet zo dat op 1 januari de crisisbelasting met 25 procent zal worden verlaagd. Hoe dat precies zal gebeuren moet nog worden beslist binnen de schoot van de regering, klinkt het. Een optie is om de grensbedragen op te trekken.

Het dossier kwam vandaag ter sprake op het beheerscomité van de federale pensioendienst. Binnen enkele dagen zal een advies worden uitgebracht. Maar de sociale partners – zowel vakbonden als werkgevers – hebben blijkbaar “serieuze vragen” bij de verlaging. “Is dit een uitgave die moet gebeuren in de huidige budgettaire context?”, klinkt het. Er is sprake van een prijskaartje van 82 miljoen euro.

In een reactie noemen ACV en ABVV de plannen van Bacquelaine “problematisch”. Met de bijdrage op de hogere pensioenen worden immers normaal de laagste pensioenen opgetrokken. Door de solidariteitsbijdrage te verlagen, zo argumenteren de bonden, wordt nu bezuinigd op de laagste pensioenen om de grootste te verhogen. Met andere woorden: de factuur zal volgens ACV en ABVV worden doorgeschoven naar de armste gepensioneerden.

“Minister Bacquelaine breekt dus een vaste en solidaire inkomstenbron af, terwijl er al sterk bespaard wordt in de sociale zekerheid en zeker in de pensioenen. ABVV en ACV keuren dit met klem af. We eisen dat de minister terugkeert op zijn stappen en de 82 miljoen euro inzet ter verhoging van de minimumpensioenen voor alle werknemers”, klinkt het.

Ook rond de plannen van de minister inzake deeltijds pensioen hebben de bonden twijfels. Zo moeten de voorwaarden voor vervroegd pensioen zijn vervuld. “Streng en onuitvoerbaar”, concluderen de bonden. Ook zal de grote meerderheid van de vrouwen worden uitgesloten wegens de strenge loopbaanvoorwaarden.

bron: Belga