Opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs

Opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs

Voor het eerst sinds de invoering van het M-decreet zitten er opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dat antwoordde Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vandaag in het Vlaams Parlement op vragen van Koen Daniëls (N-VA) en Kathleen Krekels (N-VA). Het M-decreet had onder meer tot doelstelling leerlingen met bijzondere onderwijsnoden zoveel mogelijk school te laten lopen in het regulier onderwijs. Sinds de invoering op 1 september 2015 daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan ook. Dit schooljaar is er voor het eerst opnieuw een stijging, vooral zichtbaar in het kleuter- en het lager onderwijs. In het kleuteronderwijs gaat het om ongeveer 140 leerlingen, in het lager onderwijs om 300 leerlingen.

Opvallend is de toename van het aantal leerlingen met autisme, van het kleuteronderwijs tot en met het secundair onderwijs, in Type 9. Dat aanbod in het buitengewoon onderwijs is nieuw sinds de invoering van het M-decreet. Vlaanderen telt intussen 71 scholen in het kleuteronderwijs, 102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het secundair onderwijs die Type 9 aanbieden.

bron: Belga