Greenpeace pleit voor nieuw en onafhankelijk fonds voor ontmanteling kerncentrales

Omdat alles erop wijst dat het Synatom-fonds onvoldoende geld zal bevatten om alle kosten van de ontmanteling van de kerncentrales te dekken, pleit Greenpeace voor een nieuw en onafhankelijk ‘Fonds voor Nucleaire Voorzieningen’ dat niet in handen is van energieleverancier Engie Electrabel. Met het oog op de sluiting van onze kerncentrales heeft Greenpeace een analyse besteld bij het studie- en consultancybureau Zero Emission Solutions (ZES) over Synatom, het fonds voor de ontmanteling van de kerncentrales in Doel en Tihange en voor het langetermijnbeheer van het kernafval.
De analyse toont aan dat het vandaag onmogelijk is om het finale bedrag te kennen dat nodig is voor de ontmanteling en het afvalbeheer en dat alles erop wijst dat het Synatom-fonds onvoldoende geld zal bevatten om alle kosten te dekken. Bovendien stippen de experts van ZES aan dat de kosten voor de ontmanteling en beheer van het nucleair afval de voorbije jaren alleen maar zijn toegenomen. Ze verwachten dat deze zullen blijven stijgen in de toekomst.
“We moeten vermijden dat de uitbaters van de kerncentrales, die gedurende decennia grote winsten hebben opgestreken, deze kosten nu doorschuiven naar de burgers van de huidige en volgende generaties. Zeker nu is gebleken dat Engie Electrabel af wil van de Belgische centrales”, zegt Eloi Glorieux van Greenpeace. “De kernenergieproducenten moeten deze rekening betalen en het is aan de ministers Marghem en Peeters om erop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.”
Greenpeace vraagt dat de provisies voor de ontmanteling en afvalbeheer correct worden opgetrokken en dat Engie Electrabel verplicht wordt om het geld voor de berging van de gebruikte kernbrandstof over te maken van zodra de splijtstof uit de reactor wordt gehaald, en niet pas over 80 jaar.

bron: Belga