Verkiezingen18 – Debaets vraagt nieuwe Brussselse besturen om van verkeersveiligheid prioriteit te maken

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) roept de onderhandelende coalities in alle Brusselse gemeenten op om van verkeersveiligheid een prioriteit te maken. De voorbije weken vielen er verschillende doden in het Brusselse verkeer, in onder andere Sint-Joost, Anderlecht en Neder-Over-Heembeek. De wintermaanden staan voor de deur en dan gebeuren er traditioneel meer zware verkeersongevallen. “Elk slachtoffer in het verkeer is een drama: een zoon, dochter, vader of moeder die nooit meer thuis komt. Nabestaanden zijn getekend voor het leven. Daarom moeten we – gewest en gemeenten samen – de krachten bundelen om het aantal slachtoffers zo sterk mogelijk terug te dringen”, vindt Debaets.
Ze herinnert eraan dat het Brussels Gewest verschillende middelen ter beschikking stelt van de gemeenten om het verkeer veiliger te maken. Zo is er een fonds voor het uitvoeren van kleinere infrastructuuringrepen, zoals verkeersremmers, die geen vergunning vereisen en al een significant effect op de veiligheid kunnen hebben. Ook voor het installeren van schoolstraten kunnen de gemeenten binnenkort bij het gewest aankloppen voor financiële steun.
En er is ook een belangrijke rol voor handhaving weggelegd. “We hebben een nieuwe trajectcontrole aan de Leopold III-laan en we hebben 2 miljoen euro geïnvesteerd in meer en betere flitspalen. Ik roep de gemeentes en de lokale politiezones dan ook op om er zo goed mogelijk gebruik van te maken. Brusselaars zijn de hardrijders beu en wie niet horen wil, moet voelen”, verklaart de staatssecretaris.
Debaets ziet ook een belangrijke proactieve rol voor de politie: “De verkeerspolitie wordt niet altijd zo hoog ingeschat binnen het politiekorps. Maar je ziet dat de bestaande fietsbrigades enorm geapprecieerd worden door de Brusselaars. De bevolking wil dat de politie actief tussenkomt en asociaal en gevaarlijk rijgedrag direct bestraft”.
Ze wijst erop dat de burgemeesters de politiekorpsen aansturen en roept hen op om meer de klemtoon op verkeersveiligheid leggen. “Zij kunnen ook beroep doen op middelen van het gewest om een fietsbrigade op te starten of uit te breiden”, stelt de staatssecretaris. Ze wijst er ook op dat de burgemeesters een stevige stok achter de deur hebben. In tegenstelling tot het gewest kunnen ze het voertuig van hardleerse chauffeurs die zich weigeren aan te passen in beslag nemen. “Ik raad hen dan ook aan, bij zware en gevaarlijke recidive, dat te doen. Brussel moet en zal veiliger worden”, besluit Bianca Debaets.

bron: Belga