Netwerk tegen Armoede klopt met armoedecijfers aan bij lokale beleidsmakers

Op de Werelddag van verzet tegen de armoede, vandaag/woensdag, voert het Netwerk tegen Armoede op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel actie om lokale beleidsmakers op te roepen iets aan de hoge kansarmoede te doen. Uit cijfers van Eurostat bleek dinsdag dat ruim 20 pct van de Belgen in armoede leeft, en de Brusselse Welzijnsbarometer leert dat een op de drie Brusselaars moet rondkomen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Het aantal mensen dat in armoede leeft, is op tien jaar tijd licht gedaald, van 20,8 pct in 2008, tot 20,3 pct vorig jaar. In België leeft 13,5 pct van de Belgen tussen de 0 en 59 in een gezin met een lage arbeidsintensiteit, tegenover een Europees gemiddelde van 9,3 pct. Lage arbeidsintensiteit is een van de voorwaarden om te kunnen spreken van armoede.
In zijn acties focust het Netwerk tegen Armoede op betaalbaar wonen, toegankelijke gezondheidszorg en rechtentoekenning. “Dat zijn thema’s waar lokale besturen een verschil kunnen maken”, zegt Peter Heirman, woordvoerder van het Netwerk tegen Armoede. “Al sinds februari spreken we, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorige zondag, lokale besturen aan over die thema’s. Dat doen we woensdag een laatste keer, al hebben verschillende van onze organisaties dit weekend ook al actie gevoerd. Het gaat om zowat 60 acties in Vlaanderen en Brussel. We willen daarmee de nieuwe gemeentebesturen aanspreken.”
De Koning Boudewijnstichting van zijn kant focust op huisvesting. “Toegang tot huisvesting is vaak een noodzakelijke schakel om je leven op een stabiel spoor te houden, gezond te blijven en op zoek te kunnen gaan naar werk”, aldus de organisatie. “We zien echter dat voor mensen in armoede een goede woning vinden niet vanzelfsprekend is, zelfs niet op de sociale huurmarkt.” De voorbije tien jaar investeerde de stichting goed 7,5 miljoen euro in huisvestingsvormen en de begeleiding van kwetsbare huurders.

bron: Belga