Hogere opkomst, maar ook meer blanco en ongeldige stemmen

In heel Vlaanderen zijn afgelopen meer kiezers komen opdagen dan zes jaar geleden. Het aantal blanco of ongeldige stemmen steeg navenant. Afgelopen zondag konden in totaal 4,87 miljoen Vlaamse kiezers stemmen voor de lokale verkiezingen. 4.511.166 van hen deden dat ook, meldt het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat zijn er bijna 124.000 meer dan in 2012. Procentueel komt dat neer op een opkomst van 92,6 procent, terwijl dat in 2012 nog 91,6 procent was. Wie zondag niet is gaan stemmen riskeert een boete, al wordt maar zelden effectief vervolgd.

Het aantal blanco of ongeldige stemmen, steeg navenant. In totaal deden 175.678 kiezers dat, bijna 23.000 meer dan zes jaar geleden. In relatieve termen betekent dat dat bijna 4 procent van de Vlaamse kiezers blanco of ongeldig stemde, tegenover 3,5 procent in 2012.

Per gemeente werden gemiddeld 4,6 lijsten verkozen in de gemeenteraad, vergelijkbaar met de situatie in 2012. Wel zijn er dit keer meer vrouwen verkozen: in totaal gaat het om 2.840 vrouwen, of 38,4 procent van alle verkozenen. In 2012 waren dat er nog maar 2.698, of meer dan 2 procentpunten minder.

Het gemiddelde gemeenteraadslid is bijna een jaar ouder dan 6 jaar geleden: 48,4, tegenover 47,6 jaar oud in 2012. De jongste verkozene is pas 18 jaar geworden, de oudste telt 86 lentes.

bron: Belga