Federaal parket dringt aan op Europese aanpak matchfixing

Vier jaar geleden besloot Europa om matchfixing op Europees niveau aan te pakken. Maar Malta, de kleinste Europese partner, ligt dwars. Het federaal parket roept het eiland op het geweer van schouder te veranderen, schrijven De Standaard en L’Echo. In 2014 keurde de Raad van Europa de ‘Conventie van Macolin’ goed. Die Conventie verplicht de 47 lidstaten van de Raad om fraude in de sport op een uniforme manier aan te pakken. In alle landen moet er, volgens de Conventie, een cel Sportfraude komen vergelijkbaar met die in België.

De Conventie verplicht de gokbedrijven eveneens om te onderhandelen met de sportbonden en de lidstaten over de voorwaarden die moeten gelden wanneer op wedstrijden wordt gewed. Daar wringt het schoentje. “De meeste gokbedrijven zijn officieel gevestigd op Malta. Malta vreest dat er economische gevolgen zijn voor het land als aan de goksector te strikte voorwaarden worden opgelegd. Door het veto van Malta wordt de strijd tegen matchfixing op Europees vlak al vier jaar lang tegengewerkt”, zegt de federaal magistraat Eric Bisschop.

“Fraude in het voetbal is bij uitstek een zaak die op Europees niveau moet worden aangepakt. Als we dat niet doen, blijft het dweilen met de kraan open. Makelaars opereren in heel Europa”, zegt Bisschop.

bron: Belga