Bourgeois: “Verbreken diplomatieke banden zeer onvriendelijke daad”

Bourgeois: "Verbreken diplomatieke banden zeer onvriendelijke daad"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt het verbreken van de diplomatieke banden door Spanje naar aanleiding van uitspraken van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans een “zeer onvriendelijke daad”, ongezien in de geschiedenis van de Europese Unie. Hij gaat de Spaanse ambassadeur zo snel mogelijk convoceren om meer uitleg te krijgen, kondigde hij aan in “De Ochtend” (Radio 1). Bourgeois zegt geen officieel bericht gekregen te hebben van de maatregel. Er is volgens hem enkel een ‘note verbale’ aan de Belgische ambassadeur, waarvan hij de inhoud nog niet kent. Bourgeois heeft dus geen zicht op de precieze motivering van Spanje, maar wijst erop dat het om een ongeziene situatie gaat. “Dit is nog nooit nooit gebeurd in de Europese Unie, niet sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staat (EGKS) in 1952 en wellicht ook niet sinds 1945”, aldus de Vlaams minister-president.

Voor Geert Bourgeois gaat het om een onvriendelijke daad tegen over een andere lidstaat van de Europese Unie. Het bijzondere is dat de sanctie er komt naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement. Bourgeois verwijst daarbij naar de vrijheid van meningsuiting en de scheiding der machten. De diplomatiek vertegenwoordiger is de vertegenwoordiger van de regering, dus de uitvoerende macht, terwijl Jan Peumans de wetgevende macht vertegenwoordigd.

Bourgeois wijst er ook op dat de Vlaams vertegenwoordiger geen persona non grata verklaard is, maar enkel zijn diplomatieke status verliest. Ook dat is niet gebruikelijk.

De minister-president gaat daarom de Spaanse ambassadeur in België convoceren en hoopt hem vandaag of donderdag te kunnen spreken. Hij wil hem vragen dat Spanje de sanctie intrekt en de banden met Vlaanderen herstelt.

bron: Belga