“Luchtkwaliteitsplan komt er nog dit jaar”

Luchtkwaliteitsplan komt er nog dit jaar

Het luchtkwaliteitsplan werd in juli voorlopig goedgekeurd en krijgt normaal nog dit jaar definitief groen licht. Dat is te horen bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in reactie op de veroordeling door een Brusselse rechtbank. Vlaanderen moet binnen het jaar een luchtkwaliteitsplan opstellen voor het volledige grondgebied. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter beslist na een milieustakingsvordering van Greenpeace. Het plan moet er binnen het jaar liggen, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging.

Schauvliege maakt zich geen zorgen over de veroordeling, omdat het ‘luchtbeleidsplan’ al een eerste keer werd goedgekeurd door de regering, met het oog op adviezen. Het plan heeft tot doel om tegen 2030 de gezondheidsimpact ten gevolge van luchtverontreiniging te halveren ten opzichte van 2005. Tegen 2050 mag er nergens meer een overschrijding zijn van de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarvoor moet tegen 2030 de helft van de nieuwe voertuigen zero-emissie zijn. Gemeenten die een lage emissiezone invoeren, krijgen steun van de Vlaamse overheid. Voor de huishoudens wordt gerekend op het uitfaseren van oude houtkachels.

Ook aan de tweede eis van de rechtbank, de mededeling van de resultaten van de bijkomende metingen van de luchtkwaliteit aan de Europese Commissie, zal worden tegemoetgekomen, zegt Schauvliege.

bron: Belga